Rekonstrukcije, adaptacije

Rešitev pred popolnim propadom ob pravem času.

Odločite se za adaptacijo:

 • zamenjavo, oziroma predelavo (dodelavo) strojnih in elektroinstalacij, centralnega ogrevanja,
 • zidarska popravila
 • izvedbo vseh obrtniških del (nova keramika, oplesk, parket- lahko tudi samo brušenje in lakiranje,..., kamen,
 • zamenjava strehe, ostrešja in ostala dela,...)
 • ojačitev konstrukcij
 • sanacija vlage
 • sanacija fasadnih in notranjih ometov
 • sanacija tlakov
 • sanacija strešne kritine
 • sanacija opleskov
 • sanacija premazov

PODALJŠAJMO ŽIVLJENJSKO DOBO IN IZBOLJŠAJMO KVALITETO BIVANJA

DEFINICIJA: Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave. Uporabljena izraza “adaptacija” in “obnova” v različnih sklonih in slovničnih številih pomenita “investicijska vzdrževalna dela” po določbah tega zakona.

vir:ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov)

 
ZA BREZPLAČEN OGLED IN PONUDBO NAS KONTAKTIRAJTE

Kontaktni obrazec

Počisti        Pošlji

Kontaktni podatki

MEGALOS d.o.o.
Lahova ulica 42, 2000 Maribor
Tel:02 / 620 23 48
E-mail:info@megalos.si