Vodenje projektov

Podjetje MEGALOS d.o.o., vam nudi storitev vodenja projekta. Izpolnjujemo vse zahtevane pogoje ter posedujemo vsa potrebna znanja za uspešno vodenje projektov.

Naše podjetje vam v okviru vodenja projektov nudi:

  • popolno koordinacijo z investitorjem in upoštevanje ter uresničevanje vseh njegovih idej in želja;
  • koordinacijo in usklajevanje z izvajalcem;
  • koordinacijo z okoljem, torej kompletno usklajevanje s strankami v postopku;
  • koordinacijo s predstavniki države in lokalnih skupnosti, s predstavniki inšpekcijskih služb in upoštevanje predpisov, kar je nujno za vse faze izgradnje objekta;
  • koordinacijo z nadzornikom in njegovimi pomočniki v smislu iskanja optimalnih rešitev, ki so potrebne v fazi izgradnje objekta;
  • koordinacijo z odgovornim vodjem projekta (OVP), ki je projekt zasnoval in načrtoval v vseh fazah od IDZ (idejna zasnova) do PZI (projekt za izvedbo).

VRHUNSKO VODEN PROJEKT JE KLJUČ DO ODLIČNOSTI

Vodenje gradbenih projektov v fazi priprave na izvedbo in v fazi izvedbe same je ključnega pomena za uspešnost projekta v mnogih gradbenih podjetjih, ki želijo učinkovito in uspešno izpeljati gradnjo bolj ali manj zahtevnih objektov. Za vodenje gradbenih projektov je potrebno poleg strokovnega znanja s področja gradbeništva in bogatih izkušenj tudi dobro poznavanje področja planiranja, organizacije, financ, timskega dela, zakonodaje ter različnih upravnih postopkov.

Vodenje investicijskih projektov je del gradbenega svetovalnega inženiringa, vendar pa ga lahko zaradi obsežnosti in kompleksnosti jemljemo tudi kot samostojno dejavnost. Vodje projektov tako predstavljajo vez med investitorjem in izvajalci. Njihovo delo je koordinacija med slednjimi, saj lahko ob nestrokovnem vodenju pogosto prihaja do neusklajenosti, s tem pa do zamud glede na terminske plane, nepotrebnih stroškov in s tem do nezadovoljstva s strani investitorja ter drugih udeležencev projekta. Upoštevati je treba želje investitorja in jih posredovati naprej vsem, ki so prisotni v fazi izgradnje objekta, vse z namenom koordinirane vodene akcije ter zagotovitve uspešnosti projekta.

Delo vodje gradbenega investicijskega projekta je tudi tako imenovana koordinacija z okoljem. Vodje projektov se dogovarjajo s soglasjedajalci in tako poskrbijo, da se upoštevajo vsi pogoji, ki so bili navedeni v fazi pridobivanja soglasij. Pri spremembah, ki se pojavljajo v fazi izgradnje iz različnih razlogov, je treba soglasjedajalce o le-teh obvestiti. Smiselno je treba doseči nove projektne pogoje ter nova soglasja, s čimer se izognemo neupoštevanju in kršitvi dogovorov v prvotnih soglasjih in posledično neskladni gradnji, ki lahko onemogoči izdajo uporabnega dovoljenja.

Treba je izvajati tudi koordinacijo z nadzornikom, s človekom, ki v fazi izgradnje skrbi za upoštevanje vseh predpisov, zakonov in priporočil. Gradbeni nadzornik podpiše gradbeno knjigo, gradbeni dnevnik in dokazilo o zanesljivosti objekta ter s svojim podpisom jamči o kakovosti izvedenih del.

Koordinacija z odgovornim vodjem projekta, OVP-projektantom, predstavlja pomemben del vodenja projekta. Odgovorni vodja projekta (v večini primerov arhitekt, lahko pa tudi gradbeni inženir) je človek, ki je sprojektiral celoten projekt in naredil idejno zasnovo, oziroma je človek, ki je želje in ideje investitorja spravil na papir in uskladil vse faze projektne dokumentacije (arhitekturo, okolje, inštalacije, konstrukcijo, opremo, tehnologijo …). Delo vodje projekta s strani investitorja je, da se v fazi izgradnje upoštevajo vse postavke, pripravljene v projektu, in da se celoten projekt izvede v skladu s projektno dokumentacijo. O vsem skupaj pa se vodja projekta dogovarja s projektantom oziroma z odgovornim vodjem projekta in projekt delegira s tako imenovanimi »projektnimi nalogami«.

Pri procesu izgradnje je pomembna tudi koordinacija s predstavniki države oziroma koordinacija s predstavniki inšpekcijskih služb. S tem je mišljeno upoštevanje vseh varnostnih in drugih predpisov, saj lahko neupoštevanje le-teh pripelje do komplikacij pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Vodja projekta je oseba, postavljena s strani investitorja, in načeloma predstavlja vez med investitorjem in drugimi sodelujočimi pri projektu. Delo vodje projekta se nanaša predvsem na proces izgradnje objekta.

Vodenje projekta vključuje tudi upoštevanje in izdelovanje različnih finančnih modelov za ekonomično ter hkrati kakovostno izvedbo projekta. Vodje projektov tako posedujejo tudi številna znanja iz ekonomije. Imajo tudi bogata znanja s področja zakonodaje, saj lahko le tako poskrbijo za skladnost objekta z vsemi zakoni in predpisi. Kot zadnje pa je pomembno tudi, da so pravi »leaderji«, torej morajo poskrbeti, da projekt teče gladko, da poteka komunikacija in da ne prihaja do notranjih trenj med sodelujočimi pri projektu. Tako morajo posedovati družboslovna znanja, saj lahko le s poznavanjem družbe delujejo povezovalno in ne razdiralno.

DEFINICIJA: Vodje projektov predstavljajo vez med investitorjem in izvajalci. Njihovo delo je koordinacija med slednjimi, saj lahko ob nestrokovnem vodenju pogosto prihaja do neusklajenosti, s tem pa do zamud glede na terminske plane, nepotrebnih stroškov in s tem do nezadovoljstva s strani investitorja ter drugih udeležencev projekta.

 
ZA BREZPLAČEN OGLED IN PONUDBO NAS KONTAKTIRAJTE

Kontaktni obrazec

Počisti        Pošlji

Kontaktni podatki

MEGALOS d.o.o.
Lahova ulica 42, 2000 Maribor
Tel:02 / 620 23 48
E-mail:info@megalos.si